Projekty UE

CZYSTA ENERGIA W FIRMIE TOMSYSTEM

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Logo-EFRR-zestawienie-znakow

Firma Tomsystem realizuje projekt: „Czysta energia w firmie Tomsystem".

Numer projektu: RPPK.11.02.00-18-0014/22

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 649 338,48 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 448 219,84 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Firmie Tomsystem Sp. z o.o. poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych w celu wyprodukowania energii.

ROZWÓJ FIRMY TOMSYSTEM W OPARCIU O STRATEGIĘ WZORNICZĄ

Logotypy-nowe-projekt-UE

Firma Tomsystem zrealizowała projekt pt. "Rozwój firmy Tomsystem w oparciu o strategię wzorniczą”.

Numer projektu: POPW.01.04.00-18-0038/20

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. - 31.10.2022 r.

Wartość projektu: 3 903 405,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 2 188 050,00 PLN

Głównym celem realizacji projektu była poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej opracowanej w Etapie I działania 1.4 POPW.

W ramach projektu zostały zrealizowane działania wynikające ze strategii wzorniczej: działania dot. zmian organizacyjnych, zmian marketingowych i działania inwestycyjne.

ROZWÓJ FIRMY TOMSYSTEM SP. Z O.O. POPRZEZ WDROŻENIE NOWEGO PRODUKTU W POSTACI STOŁU SPAWALNICZEGO Z REGULOWANYM BLATEM ORAZ MONITORINGIEM I REJESTRACJĄ PROCESU SPAWALNICZEGO

Logo-EFRR-zestawienie-znakow

Firma Tomsystem zrealizowała projekt: "Rozwój firmy Tomsystem Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego produktu w postaci stołu spawalniczego z regulowanym blatem oraz monitoringiem i rejestracją procesu spawalniczego".

Numer projektu: RPPK.01.04.01-18-0074/19

Projekt był realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.05.2021 r.

Wartość projektu: 2 828 385,00 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1 494 675,00 PLN.

Celem głównym projektu było wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci stołu spawalniczego z regulowanym blatem oraz monitoringiem i rejestracją procesu spawalniczego.

STRATEGIA WZORNICZA JAKO PODSTAWA WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TOMSYSTEM I ROZWOJU JEJ OFERTY

Logo-EFRR-zestawienie-znakow

Firma Tomsystem zrealizowała projekt pt. "Strategia wzornicza jako podstawa wzrostu konkurencyjności firmy Tomsystem i rozwoju jej oferty".

Numer projektu: POPW.01.04.00-18-0046/18

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Okres realizacji projektu: 06.05.2019 r. - 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 56 900,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 39 321,13 PLN

Celem głównym projektu było wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do dalszego rozwoju firmy Tomsystem. W ramach projektu zostały wykonane następujące działania: wykonanie audytu obecnej sytuacji Wnioskodawcy i jego zdolności wzorniczych oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Sklep