Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Drukuj

Serwis

Usługi wykonywania rocznych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń spawalniczych zawierających

14 / 03 / 2014
Firma Tomsystem świadczy usługi wykonywania rocznych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń spawalniczych zawierających:
- pomiary klasy izolacji przeciwporażeniowej
- kontrola napięcia biegu jałowego
- kontrola poprawności ciągłości przewodu ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Każda usługa potwierdzana jest protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu.
Twoja sugestia