Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Drukuj

Serwis

Naszym klientom oferujemy usługę „Check & weld” („Sprawdź i spawaj”)

14 / 03 / 2014

Usługa „Check & weld” – naszym klientom oferujemy usługę „Check & weld” („Sprawdź i spawaj”) polegająca na stałym okresowym przeglądzie urządzeń spawalniczych. W ramach usługi oferujemy przegląd urządzenia, (zawierający m.in.  sprawdzenie poprawności działania urządzenia), a także jego czyszczenie; konserwację oraz sugerowane (ewentualne) działania naprawcze.

Twoja sugestia