Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Grupy produktów

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi produktami.

Twój Koszyk

Twój koszyk jest pusty
Drukuj

PROJEKTY UE

" Strategia wzornicza jako podstawa wzrostu konkurencyjności firmy Tomsystem i rozwoju jej oferty"

Firma Tomsystem realizuje projekt: "Strategia wzornicza jako podstawa wzrostku konkurencyjności firmy Tomsytsem i rozwoju jej oferty", numer projektu: POPW.01.04.00-18-0046/18.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 wzór na konkurencję.

Okres realizacji projektu: 06.05.2019 r. - 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 56 900,00 zł w tym dofinansowanie z UE: 39 321,13 zł.

 

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do dalszego rozwoju firmy Tomsystem.

 W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

  • Wykonanie audytu obecnej sytuacji Wnioskodawcy i jego zdolności wzorniczych
  • Opracowanie strategii wzorniczej.

 

 

 

 

Twoja sugestia