Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Drukuj

Filtrowentylacja

Filtrowentylacja

Zapewniamy montaż systemu filtrowentylacji ogólnego przeznaczenia jak również filtrowentylacji stanowiskowej. System umożliwia odciąg spalin na zewnątrz oraz z recyrkulację filtrowanego powietrza.
 
Systemy filtrowentalcyjne tworzone są w zależności od wielkości stanowiska, natężenia pyłów, spalin oraz pozostałych czynników oraz składają się w szczególności z:
• ramion odciągowych
• przejezdnych urządzeń filtrujących
• centralnych urządzeń odciągowo-filtrujących
• stołów odciągowych.
Twoja sugestia