Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Drukuj

Aktualności

Nowoczesny system B2B usprawniający współpracę handlową z kontrahentami szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tomsystem w bran

17 / 09 / 2013
                                                   
 
Od 1 lipca  2013 roku firma Tomsystem Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-201/12-00 z dnia 04.06.2013r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007-2013, realizuje projekt pn.: "Nowoczesny system B2B usprawniający współpracę handlową z kontrahentami szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tomsystem w branży spawalniczej",  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Projekt potrwa do listopada 2014r.
 
Kwota dofinansowania wynosi 348.833,30 PLN.
 
Na realizację projektu będą składać się działania przygotowawcze (przedwdrożeniowe), prace związane z budową poszczególnych modułów oraz całej platformy scalającej je w jeden, zcentralizowany system B2B, integrujący systemy Wnioskodawcy oraz partnerów handlowych, w tym również prace wdrożeniowe, a także testowe.
 
Planowany do wdrożenia system B2B będzie kompleksową rozwiązaniem usprawniającym  oraz automatyzującym szereg procesów biznesowych zachodzących we współpracy Firmy z jego partnerami. Dostępny przez przeglądarkę internetową, zintegrowany i intuicyjny system pozwoli na zarządzanie i wykorzystywanie platformy praktycznie z każdego miejsca .
 
Główny cel platformy B2B – usprawnienie procesów biznesowych – będzie osiągnięty poprzez przeprowadzenie integracji systemów Partnerów (obecnych i przyszłych), współpracujących z Firmą. Inwestycja, którą planuje wdrożyć Spółka, będzie miała budowę aplikacji trójwarstwowej. System podzielony będzie na wyspecjalizowane, przeznaczonych do realizacji konkretnych funkcji, moduły.
 
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
 
Zobacz więcej: 
 
Nowoczesny system B2B usprawniający współpracę handlową z kontrahentami szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tomsystem w branży spawalniczej.
Twoja sugestia